Vision

Vision.dk

All you need

 

Vi Tilbyder.........

 

et pædagogisk behandlingsforløb rettet mod unge i sociale problemer, som er svære at placere i nogen bestemt kategori. Tilbuddet er målrettet unge, som falder udenfor rammerne i henholdsvis skole, uddannelse, sport arbejde og andre sociale sammenhæng. Vi arbejder med de unge ud fra et individuelt perspektivt, hvor vi gennem et afklarende forløb tilrettelægger forløbet med udgangspunkt i den enkelte unges behov. Vi har en bred vifte af tilbud og finder vi at den unge har et behov derudover, er en del af vores koncept, at vi i fællesskab, finder ud af hvordan dette kan blive en del af forløbet for den unge.

Vores metode bygger på at inkludere den unge, så vidt muligt i forløbet for at finde frem til, hvad de gerne vil med deres liv. Forløbet vil blive tilrettelagt den enkelte unge således, at vi gennem coaching, mentorordnning, gruppeterapi, foredrag, workshops, socialt samvær, kostvejledning, motion, jobtræning og andre afklarende tilbud. Derudfra vil vi i samarbejde med den unge fastsætte korte og langsigtede mål, som skal motiverer og skabe mening i hverdagen for den unge.

 

Relationen før metoden

Vi arbejder ud fra konceptet relationen før metoden. Vores primære kriterie for succes er derfor at skabe en relation, som bygger på gensidig tillid, anerkendelse og respekt mellem os og de unge, som udgangspunkt for et fremadrettet samarbejde med de unge